Make your own free website on Tripod.com

Apakah dia Komputer?

A computer is an electronic machine, operating under the control of instructions stored in its own memory, that can accept data (input), manipulate the data according to specified rules (process), produce results (output), and store the results for future use.

Komputer ialah mesin elektronik yang berfungsi di bawah kawalan arahan yang disimpan di dalam ingatannya, ia boleh menerima kemasukan datan (input), memanipulasi data berdasarkan kepada peraturan yang spesifik (proses), mengeluarkan hasil proses (output), dan menyimpan hasil pemprosesan itu untuk kegunaan pada masa hadapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT INPUT
Membenarkan pengguna memasukkan data dan arahan
Contoh :
- Keyboard
- Mouse
- Kayu ria
- Scanner
- Microfon

SISTEM UNIT
UNIT PEMPROSESAN PUSAT
Perkakasan elektronik yang menterjemah dan memberi arahan terhadap operasi komputer, juga dikenali sebagai ‘processor’

INGATAN
Ia merupakan siri elimen elektronik untuk menyimpan data atau arahan buat sementara ketika CPU sedang memproses

Unit Kawalan
Mengawal operasi komputer
Mengawal peranti-peranti komputer
Unit Arithmetik dan Logik
Membuat kerja-kerja pengiraan
Membuat pertimbangan logik

UNIT PENYIMPANAN
Menyimpan data, arahan dan maklumat bagi kegunaan pada masa hadapan
Ia berbeza dengan ingatan, kerana ia boleh menyimpan secara KEKAL
4 peranti penyimpanan yang biasa :
Floppy disk drive
Hard disk drive
CD-ROM
DVD-ROM

UNIT OUTPUT
Digunakan untuk mengeluarkan maklumat dari komputer kepada pengguna
Ia menterjemahkan bahasa mesin kepada bahasa yang difahami oleh manusia
3 peranti output yang biasa ialah :
Monitor
Printer
Speaker

ETIKA PENGGUNAAN KOM.
1. Jangan jadikan komputer sebagai alat untuk melakukan jenayah atau kerja-kerja yang menyalahi undang-undang
2. Semasa berada dalam talian (on-line) cth “chat” jangan menggunakan perkataan yang kurang sopan atau lucah
3. Jangan jadi penyebar fitnah / berita palsu
4. Jangan melawat laman web lucah

5. Gunakan e-mal untuk perkara yang penting sahaja
6. Untuk mengelakkan dari lambakan e-mail kepada seseorang
7. Jangan menceroboh masuk dalam sistem komputer orang lain – hacker
8. Jangan jadi penyebar virus

HAK CIPTA & PENYALAHGUNAAN

Penggunaan perisian mestilah yang mempunyai lesen dan yang asli (origina). Tidak menggunakan kemudahan komputer dan kemahiran perkomputer yang dimiliki untuk melakukan jenayah atau membuat kejahatan.

WHY IS A COMPUTER SO POWERFUL
1. Speed
2. Reliability
3. Kepercayaan, tahap kesilapan yang minimum
4. Accuracy
5. Boleh proses banyak data tanpa kesilapan
6. Simpanan
7. Communications

KEGUNAAN KOMPUTER
Mengira
Meramal
Penyediaan dokumen
Perhubungan internet
Persembahan multimedia
Simulasi
Pembelajaran
dan lain-lain lagi