Make your own free website on Tripod.com

BAB 3: PENYESUAIAN DGN SISTEM KOMPUTER
1. Pengenalan kepada bhg-2 komputer
2. Kemahiran asas penggunaan papan kekunci
3. Asas penjagaan perisian dan perkakasan
4. Penggunaan pencetak

BAHAGIAN-2 KOMPUTER
Sistem Unit
Papan Induk
Unit Input
Unit Pemprosesan Pusat
Unit Kawalan
ALU (Unit Arithmetik dan Logik)
Unit Output
Unit Penyimpanan

KEMAHIRAN ASAS PENGGUNAAN PAPAN KEKUNCI

 

 

 

 

 

 

KEMAHIRAN ASAS PENGGUNAAN PAPAN KEKUNCI

 

 

 

 

 

 

 

KEMAHIRAN ASAS PENGGUNAAN PAPAN KEKUNCI

1. kekunci papan kekunci

2. Type latter, simbol, nombor, ‘space’, pergerakan kursor dan fungsi

TYPE LATTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

=26

SIMBOL

~`!@#$%^&*()_-+={[}]:;”’<,>.?/|\

=32

NOMBOR

1234567890

=10

Menggerakkan kursor

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekunci Navigasi

 

 

 

 

 

 

Fungsi Kekunci

Esc – (escape) melangkau

Delete – memadam

BackSpace – memadam dari belakang

Enter – bersetuju / memilih

Insert – menyelit

Caps Lock – Menukar ke huruf besar

Fungsi Kekunci

Shift – Untuk menggunakan fungsi kekunci di atas.

Cth : Shift + 1 = !

Ctrl – digunakan secara bersama dengan huruf

Alt – fungsi yang digunakan bersama dengan fungsi yg lain

LATIHAN MENAIP

asdf ;lkj

LATIHAN MENAIP

sada lada,

LATIHAN MENAIP

jaka lasa kada,

AMALI MENAIP

Taip teks pada kertas edaran

Tugasan :

Anda ingin menulis sebuah surat kepada keluarga di kampung

ASAS PENJAGAAN PERISIAN DAN PERKAKASAN

. Arahan : Bina sebuah surat sepanjang satu muka surat

PENJAGAAN PERKAKASAN 1

Sistem komputer menggunakan kuasa elektrik

jagaannya sama seperti barangan elektrik.

Elakkan daripada terkena air.

Jaga supaya komputer tidak terjatuh atau terhempas.

Musuh utama komputer adalah debu. Pastikan keadaan sekeliling bersih.

PENJAGAAN PERKAKASAN 2

Semasa lampu pemacu cakera(disk-drive)sedang menyala, jangan masuk atau keluarkan cakera liut(disket).

Ini akan merosakkan pemacu ataupun kandungan cakera liut. Pastikan keadaan sekeliling komputer tidak terlalu panas dan lembap. Ini akan merosakkan komputer.

PENJAGAAN PERKAKASAN 3

Data di dalam ingatan komputer akan hilang sekiranya berlaku gangguan elektrik. Dua jenis gangguan elektrik iaitu :

1. Bekalan elektrik tidak stabil - Pasangkan penstabil(AVR) untuk memastikan bekalan elektrik sentiasa stabil.

PENJAGAAN PERKAKASAN 4

Data di dalam ingatan komputer akan hilang sekiranya berlaku gangguan elektrik. Dua jenis gangguan elektrik iaitu :

2) Bekalan elektrik terputus - Gunakan alat pembekal kuasa tanpa gangguan (UPS)-Uninterupted Power Supply. UPS ini akan membekalkan kuasa elektrik yang dijana dari kuasa bateri apabila kuasa elektrik terputus. Dengan ini, pengguna sempat menyimpan datanya dan meneruskan tugasnya setelah bekalan elektrik pulih semula.

PENJAGAAN PERKAKASAN 5

Jangan guna komputer semasa kilat dan keadaan elektrik tak stabil

Lampu berkelip-2, AVR bunyi (average voltage regulator)

Kesan : monitor & power supply terbakar

Jauhkan bahan yg mengandungi elektromagnet dari casing terutama pada cakera keras

PENJAGAAN PERISIAN 1

Perisian penjagaan komputer (software utilities)

Memudahkan utk mencari dan membaiki kerosakan

Cth : Norton Utilities, Quaterdeck Clean Sweep, Oil Change, Nut n Bolt, Firt Aid dsb

PENJAGAAN PERISIAN 2

Defrag & Scandisk

Susun fail dan mengesan kerosakan pada cekera keras

Norton Win Doctor, mengesan kerosakan registry

Sentiasa scan virus

PENGGUNAAN PENCETAK

 

 

 

 

 

 

 

Arahan Cetak

^p = print

File print

Propeties pilih jenis printer

Local printer

Guna printer dalam Network

 

 

 

 

http://ssbp/index.html

<<gambar keybaord>>
<<gambar arrow kursor>>

<<petak petunjuk home,end,page up,page down>>

 

 

 

 

 

 

 

 

<<contoh skrin untuk printer>>