TUGASAN KOMPUTER

Tugasan 1

Sila ikut arahan yang di bawah ini :

1) Wujudkan satu folder baru yang bernama "demo<tingkatan>" di dalam folder "my document".

2) Buat satu surat kiriman biasa kepada rakan anda yang berada di kampung (karangan pendek sahaja).

Gunakan Ms Word untuk membuat surat tersebut dan namakan fail tersebut sebagai "surat.doc".

Kemudian, simpankan "surat.doc" itu di dalam folder "demo<tingkatan>".

3) Copy dan paste surat.doc

4) Rename fail "copy of surat.doc" kepada "surat2.doc".

Selesai --sila tunjukkan kepada guru komputer anda